• KThiết bị chống sốc điện cách ly Doepke

Giải Pháp Chống Giật
Lần Đầu Tiên Có Mặt Tại Việt Nam

Với Thiết bị chống sốc điện cách ly Doepke thì chỉ với 1 chiếc CB hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho 1 hệ thống điện tại nhà hay doanh nghiệp của bạn.

Tính Năng:

  • KKết Hợp Cùng

Bảo Hiểm Bảo Minh

Gói bảo hiểm sản phẩm CB Deopke với nhiều lợi ích.

  • NBảo đảm quyền lợi bảo hiểm giật trúng người, bảo hiểm hoả hoạn.
  • NTổng mức trách nhiệm của bảo hiểm giật trúng người lên đến 1 tỷ VNĐ/Vụ
  • NTổng mực trách nhiệm của bảo hiểm hoả hoạn lên đến 4 tỷ VNĐ/lần/năm
  • NPhù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng, không tăng phí theo độ tuổi.
  • KThiết bị chống sốc điện cách ly Doepke

Sản Phẩm Thiết bị chống sốc điện cách ly Doepke

Đảm bảo an toàn điện 100%

  • KThử Nghiệm Tính Năng hoạt động dưới nước

Của Thiết bị chống sốc điện cách ly Doepke

Đảm bảo an toàn điện 100%

$
Bước 1

Kết nối ổ điện với CB chống giật Doepke

Lưu ý: Nối đường dây nóng với CB. Bạn có thể dùng bút thử điện để xác định dây nóng & dây nguội

$
Bước 2

Kết nối ổ điện với CB chống giật Doepke

$
Bước 3

Kiểm tra bút thử điện môi trường ngoài

Lưu ý: Bút thử điện khị chưa tiếp xúng với dòng điện sẽ hiển thị màu xanh.

Bước 4

Dùng bút thử điện với hoạt động của CB Doepke

Lưu ý: Bút thử hiện thị màu đỏ nghĩa là dòng điện vẫn đang hoạt động. tay tiếp xúc với dòng điện đặt trong nước nhưng vẫn không bị giật.

Sau khi đấu nối dòng diện với Thiết bị chống sốc điện cách ly Doepke và gắm điện vào các thiết bị: Bóng đèn, ổ điện, máy sấy. Các thiết bị sáng và hoạt động bình thường.

Kết quả như ảnh: các thiết bị vẫn hoạt động, dùng bút thử điện để chắc chắn và vẫn có dòng điện chạy qua. tay ta vẫn ở trong nước và không xảy ra tai nạn giật điện nhờ hoạt động của Thiết bị chống sốc điện cách ly Doepke.

Kết quả thử nghiệm với ổ cắm điện

Kết quả thử nghiệm với Máy sấy

Kết quả thử nghiệm với bóng đèn

Tin Tức – Sự Kiện