• KCB Chống Giật

Giải Pháp Chống Giật
Lần Đầu Tiên Có Mặt Tại Việt Nam

Với CB Chống Giật Doepke thì chỉ với 1 chiếc CB hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho 1 hệ thống điện tại nhà hay doanh nghiệp của bạn.

  • KKết Hợp Cùng

Bảo Hiểm Bảo Minh

Gói bảo hiểm sản phẩm CB Deopke với nhiều lợi ích.

  • NGiúp khách hàng bảo đảm quyền lợi bảo hiểm giật trúng người, bảo hiểm hoả hoạn.
  • NTổng mức trách nhiệm của bảo hiểm giật trúng người lên đến 1 tỷ VNĐ/người
  • NTổng mực trách nhiệm của bảo hiểm hoả hoạn lên đến 4 tỷ VNĐ/lần/năm
  • NPhù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng, không tăng phí theo độ tuổi.