Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người chết

hật…

Theo vnexpress.vn