DOEPKE lắp đặt hệ thống CB 3 pha cho trang trại 9ha tại Sóc Trăng

DOEPKE đã khảo sát và lặp đặt hệ thống CB 3 pha cho trang trại tôm với qui mô 9ha tương đương với 270 vuông tôm.

Với CB 3 pha – 80A, mỗi CB của DOEPKE sẽ thay thế cho 3 CB truyền thống khác trên mỗi vuông tôm 1000 m2 cũng như tiết kiệm được 10% năng lượng tiêu thụ điện và ngăn ngừa tối đa tại nạn điện đối với người và sản phẩm nuôi trồng trong quá trình vận hành.

Một số hình ảnh cụ thể tại trại tôm: